Patríme k sebe - 21. kapitola - Tajná úloha

13. července 2018 v 7:00 | Sayami


O týždeň neskôr

Natsumi sa posadila za lavicu a vytiahla si učebnice na matematiku. Chopila sa zošita, lebo si ho pôvodne chcela prelistovať, no nakoniec ho posunula naspäť a zahľadela sa pred seba.
"Ahoj," pozdravil ju známy pokojný hlas patriaci Todorokimu.
Zelenovláskou mierne myklo a dezorientovane k nemu zdvihla pohľad.
"Ahoj," odzdravila ho.
"Si v poriadku?" spýtal sa jej mierne ustarostene premeriavajúc si jej tvár.
Natsumi mu chvíľu hľadela do jeho sivého a jasnomodrého oka, no potom sklopila pohľad.
"Jasné."
"Bola si s nimi v kontakte?" spýtal sa jej narovinu.
"Ak myslíš mojich rodičov, tak nie," odpovedala potichu.
"Mohli by sme ísť von?" hlavou ukázal smerom ku dverám.
Zelenovláska sa pozrela na nástenné hodiny visiace nad tabuľou. Mali ešte 10 minút a tak súhlasila.

Obaja sa postavili oproti sebe neďaleko triedy a tak, aby nikomu v prechádzaní nezavadzali.
Zelenovláska si prekrížila ruky na hrudi a spýtavo naňho hľadela.
"Si naštvaná," skonštatoval pokojne a zahľadel sa jej do očí.
"Nie som," namietala, aj keď vedela, že klame. Čo mu má povedať? Že ju žerie to, že sa stretáva so Shiozaki mimo školy častejšie, než s ňou? Vyznela by ako žiarlivá pipka.
"Čo ti zas povedal Bakugou?" vyzvedal ďalej.
"Myslíš si, že moja nálada pramení z jeho správania ku mne? Nie. Katsuki mi nepovedal nič, čo by ma nahnevalo," vysvetlila mu nervózne, potom sa zhlboka nadýchla a vydýchla, aby sa upokojila.
"Nemáš pocit, že..." začala, no hneď prestala, zakusla si do pery a pozrela niekam inam, "Že je to iné ako kedysi? Že.. sme si vzdialení?" nevedela, ako mu to má povedať. Nevedela, ako mu to má vysvetliť či popísať. Možno by našla vhodnejšie slová, no nenabrala na to odvahu.
Todoroki ju uprene sledoval a zatváril sa zamyslene, "Nerozumiem," povedal nakoniec.
V tej chvíli mala chuť ho zakopať pod zem alebo skôr seba. Buď si on nevie domyslieť alebo to povedala naozaj tak na nič.
"Zabudni na to," zašomrala, mávla nad tým rukou a bez slova sa pobrala naspäť do triedy. Ich rozhovor bol fiasko a jej bolo z toho ešte viac zle.

Onedlho zazvonilo na začiatok hodiny a hneď po tom do triedy vstúpili až dvaja vyučujúci. All Might a Aizawa stáli vo dverách a ani jeden z nich nevyučuje matematiku.
Všetci vstali a mierne sa uklonili, no so spýtavými pohľadmi.
"Všetci mladí muži sa dostavte do riaditeľne," zvolal All Might vážne.
"Ostatní tu zostanú," dodal Aizawa únavne.
Celá trieda bola z toho vyvedená z miery, lebo doposiaľ si takúto veľkú skupinu nikdy nezavolali do riaditeľne.

"Veci sa majú takto," začal riaditeľ Nezu, ktorý sedel za stolom a uprene sledoval študentov, "V Tokyu už niekoľko rokov sa snaží polícia dolapiť sériového vraha. Volajú ho Invisible Man. Nie sú po ňom žiadne odtlačky prstov, žiadne dôkazy o tom, kto konkrétny by to mohol byť," vysvetľoval im pokojne, "O tomto sériovom vrahovi ste nepočuli preto, lebo to polícia odmietala zverejniť a snažila sa zadržať všetky informácie, ktoré by mohli uniknúť."
"Polícia nechcela, aby bola spoločnosť pod tlakom a žili v strachu," objasnil im All Might po pravej strane riaditeľa s prekríženými rukami na hrudi.
"Preto sú všetky informácie tajné a to platí aj pre vás. Tým, že sme si vás zavolali a zatiahli vás do toho, sa zaväzujete, že budete o tom mlčať. V prítomnosti ľudí, ktorí nie sú o tom informovaní, sa nesmiete o tom rozprávať. Je vám to jasné?" ozval sa Aizawa, ktorý sedel na ľavej strane vedľa riaditeľa a netváril sa práve nadšene.
Všetci študenti prikývli a mali nasadené vážne výrazy.
"Invisible Man si vyberá mladé ženy do veku 25 rokov. Prvé obete mali 25 rokov, avšak rokmi sa postupne hranica znižovala a jeho nedávna posledná obeť bola vo veku 19 rokov. Spočiatku si vyberal ženy bez schopností, ale jeho posledných 5 obetí mali schopnosti," ozval sa opäť riaditeľ, "Je možné, že skúšal svoje schopnosti a kam ďaleko sa s nimi môže dostať. Problém je, že ho nikde žiadna kamera nezachytila. Výpovede blízkych ľudí obetí boli také, že nevedeli o tom, či mala obeť partnera, priateľa, či kolegu. Ak aj áno, polícia vypočúvala všetkých možných ľudí, ktorí by to mohli spraviť, ale nakoniec všetci z toho vzišli nevinne."
Aizawa nakoniec vstal a naznačil, aby sa otočili doprava. Na interaktívnej tabuli sa zobrazila prezentácia.
"Ako budúci hrdinovia musíte mať silné žalúdky aj na takéto veci," povedal vážne a v tom sa začali premietať jednotlivé fotografie.
Na nich boli vyzlečené mladé ženy, ktoré mali znetvorené telá. Na každej fotografii bola iná žena, niektoré fotografie ukazovali bližšie detaily.
Študenti na to hľadeli s vypleštenými očami a mnohí pootvorili ústa. Atmosféra v miestnosti zhustla a stala sa nepríjemnou, priam temnou. Niektorých z nich striaslo, iní si na chvíľu chytili ústa. Nikdy sa s takýmto extrémom nestretli a tak sa im na to ľahko nepozeralo.
"Nebýva to vždy tak, že priskočíte a bojujete pred ľuďmi so zloduchmi. Niektorí sa skrývajú v tieňoch a je treba veľa trpezlivosti a vedomostí na dolapenie. Nie vždy je to o priamom boji. Je to o tom, aby ste vedeli danú osobu vystopovať, zistiť o ňom čo najviac a nakoniec ho dostať do kúta," prerušil to hrobové ticho ich triedny učiteľ.
"Preto polícia oslovila aj nás, aby sme pomohli. Študentky sú z toho vyradené z dôvodu, že by sa samé mohli stať obeťami a vy ste tu na to, aby ste ich chránili. Každý ste si za tie roky vytvorili medzi sebou vzťahy a tak sa poznáte bližšie so svojimi spolužiačkami. Mnohí s nimi trávite čas aj mimo školy, čo je výhodou a preto vás chceme požiadať o to, aby ste na ne dohliadali, komunikovali s nimi a zisťovali, či sa v ich životoch neobjavil nový muž. Je to veľmi osobné, možno pre niektorých nepríjemné, ale práca hrdinu vždy nebýva zábavná a príjemná," vysypal zo seba Aizawa bezvýrazne, prerušil prezentáciu a otočil sa priamo k svojim študentom, "Keď budeme mať nové informácie, opäť si vás zavoláme, ale už nie hromadne. Bolo by to príliš nápadné a nechcem vzbudiť zvedavosť u študentiek. Pokiaľ vy niečo zistíte, čokoľvek by sa vám nezdalo, okamžite nám to budete hlásiť. Mne, All Mightovi alebo pánovi riaditeľovi. Je vám to jasné?"
Všetci hromadne prikývli, no Katsuki sa mračil.
"To je všetko? To je všetko čo viete?" ozval sa blondiačik a vystúpil spomedzi nich viac dopredu, "Povedali ste nám len, že existuje psychopat mužského pohlavia, ktorý sa dostane k mladej ženskej a zabije ju. To nám má pomôcť ochrániť naše spolužiačky?" spýtal sa ho pochybovačne.
"Okrem toho ich ten muž znásilní. Každá jedna obeť bola znásilnená, ale až po smrti. Je toho málo, čo polícia zničila, ale boli nasadení niektorí hrdinovia, ktorí sa špecializujú na takéto prípady a tak čoskoro sa dozvieme viac. Chceme len, aby ste boli obozretnejší a viac sledovali vaše spolužiačky," odvetil mu na to Aizawa.
Katsuki si len niečo potichu nezrozumiteľne odfrkol a pozrel niekam inam. Nebol jediný, ktorý bol s touto správou nespokojný.
"Aký je skutočný dôvod toho, že o tom nesmú vedieť spolužiačky?" ozval sa Todoroki chladne a jeho pohľad bol priam mrazivý, "Niektoré z nich získali licenciu a tým pádom môžu byť nasadené do prípadu, lebo sú rovnako schopné ako vy alebo hociktorý iný hrdina. Tie, čo nezískali licenciu, sú schopné dosť a do konca roka tú licenciu získajú. Ich schopnosti sa výrazne nelíšia od tých, čo licenciu majú," vysvetlil im mierne nervózne, lebo prístup školy sa mu nepáčil. Keď niečo od nich chcú, nech nič pred nimi netaja.
Aizawa už chcel niečo povedať, keď v tom sa ozval riaditeľ, "Skutočným dôvodom je to, že ďalším cieľom môže byť hociktorá študentka U.A v poslednom ročníku a to je naša šanca."
Todoroki sa k nemu otočil a zamračil sa.
"Ak by sa dostal k niektorej študentke, môžeme zakročiť a chytiť ho," vysvetlil mu pokojne.
"Návnada," ozval sa Kirishima vyjavene.
"Nenazýval by som to tak, mladý muž," ozval sa All Might chlácholivým tónom v hlase.
"A ako by ste nazvali čakanie na to, ako skočí po nejakej študentke, doriadi ju a pretiahne?" ozval sa Katsuki namosúrene.
"Na to ste tu vy, aby ste tomu zabránili. Najbližšie k nim máte vy. Vy máte možnosť na ne dávať pozor," odpovedal Aizawa bez zbytočných emócií.
"Tým pádom je to aj na našu zodpovednosť. My budeme zodpovední za to, ak sa niektorej z nich niečo stane," ozval sa Denki so strachom v očiach.
"To je súčasťou každého hrdinu. Je dobré sa s tým zmieriť a naučiť žiť," ozval sa All Might.

Chalani opustili miestnosť a po ceste do triedy sa medzi sebou potichu rozprávali.
"Toto je nebezpečné," ozval sa Ojiro.
"Ak majú Mind Mana, tak by mali čoskoro niečo zistiť. Ani jeden z nich o tom nezapochyboval," ozval sa Todoroki.
"O tom som dlho nepočul," poznamenal Kirishima.
"Mind Man sa neukazuje často na verejnosti, ale "za oponou" spolupracuje s mnohými hrdinami a pomáha vyriešiť nevyriešiteľné," vysvetlil im Tokoyami.
"A čo ostatné triedy?" zamrmlal Denki.
"Čo s tým?" zazrel po ňom Katsuki.
"Vedia o tom?"
"Určite o tom vedia, keď nie sme jediná končiaca trieda s babami na U.A., ty pako," odpovedal mu nervózne, no tichšie, keďže sa už blížili k dverám, z ktorých bolo počuť hlas učiteľa matematiky Ectoplasmy.
Keď triedny hovorca Iida otvoril dvere, napravil si okuliare a snažil sa správať akoby sa nič nestalo. Ostatní chalani tiež, i keď mnohí sa snažili vyhýbať pohľadom ich spolužiačok.

→PREDCHÁDZAJÚCA KAPITOLA← ~~~ →NASLEDUJÚCA KAPITOLA←
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Na text a titulné obrázky k tvorbe a mnou vytvorené fotky sa vzťahujú autorské práva - kopírovať s odkazom.
Ostatné obrázky, gify a pod. pochádzajú z google.